Güney Cephesinden Sonra Hangi Antlaşma İmzalandı?

Güney cephesinden sonra imzalanan antlaşma hangisi? Bu makalede, güney cephesi sonrasında imzalanan önemli bir antlaşmayı öğreneceksiniz.

Güney cephesinden sonra hangi antlaşma imzalandı? Bu sorunun cevabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan sonra yaptığı Mondros Ateşkes Antlaşması’dır. Mondros Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştaki yenilgisi resmiyet kazanmış ve işgalci güçlerin kontrolü altına girmiştir. Antlaşma ile Osmanlı topraklarının bir kısmı işgalciler tarafından paylaşılmış, ayrıca Osmanlı ordusu da dağıtılmıştır. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin sonunu getiren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan bir dönüm noktası olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceği üzerinde büyük etkiler yaratmış ve Türk tarihinde önemli bir yer tutmuştur.

Güney cephesinden sonra Sevr Antlaşması imzalandı.
Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşımını öngörüyordu.
Sevr Antlaşması, Türkiye’nin sınırlarını belirlemek için yapıldı.
Türk Kurtuluş Savaşı sonucunda Sevr Antlaşması hükümsüz kılındı.
Sevr Antlaşması, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini tetikledi.
 • Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Lozan Antlaşması imzalandı.
 • Lozan Antlaşması, Türkiye’nin uluslararası alanda tanınmasını sağladı.
 • Lozan Antlaşması, Türkiye’nin sınırlarını yeniden belirledi.
 • Türkiye, Lozan Antlaşması ile egemen bir devlet olarak kabul edildi.
 • Lozan Antlaşması, Türk devletinin bağımsızlığını güvence altına aldı.

Güney Cephesinden Sonra Hangi Antlaşma İmzalandı?

Güney cephesinden sonra imzalanan antlaşma, I. Dünya Savaşı’nın sona ermesine ve barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adımdır. Bu dönemde imzalanan antlaşmalar, savaşan taraflar arasında yapılan anlaşmaları ve sınırları belirlemiştir.

Güney Cephesi Antlaşması Sevr Antlaşması Lozan Antlaşması
1915 yılında imzalandı. 1920 yılında imzalandı. 1923 yılında imzalandı.
I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. I. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin bağımsızlığını tanımayan antlaşmadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve Türk devletinin uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Hangi Antlaşma I. Dünya Savaşı’nın Sonunu Getirdi?

I. Dünya Savaşı’nın sonunu getiren antlaşma, Versay Antlaşması‘dır. Bu antlaşma, 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmış ve Almanya ile müttefikleri arasında yapılmıştır. Versay Antlaşması, Almanya’nın savaş suçlusu olarak kabul edilmesine, toprak kaybetmesine ve ağır savaş tazminatları ödemesine neden olmuştur.

 • 1. Versay Antlaşması
 • 2. Trianon Antlaşması
 • 3. Sevr Antlaşması

Hangi Antlaşma İle Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması Tamamlandı?

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması Sevr Antlaşması ile tamamlanmıştır. Bu antlaşma, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmasını ve bağımsız Türkiye’nin kurulmasını öngörmüştür. Ancak Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı ile reddedilmiş ve yerine Lozan Antlaşması imzalanmıştır.

 1. Sevr Antlaşması
 2. Lozan Antlaşması
 3. Mondros Mütarekesi
 4. Osmanlı-Rus Savaşı sonucu imzalanan Ayastefanos Antlaşması
 5. Osmanlı-Rus Savaşı sonucu imzalanan Berlin Antlaşması

Hangi Antlaşma İle Türkiye Cumhuriyeti’nin Sınırları Belirlendi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşma, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini kabul eden bir anlaşmadır. Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin bugünkü sınırları ve uluslararası ilişkilerdeki statüsü belirlenmiştir.

Lozan Antlaşması Sevr Antlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. Sevr Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını belirlememiştir. Ancak Türkiye’nin bağımsızlığını tehdit eden bir antlaşma olarak tarihe geçmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını belirlememiştir. Bu antlaşma, I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını sağlamıştır.

Güney Cephesinden Sonra Hangi Antlaşma İle Balkanlar’daki Sorunlar Çözüldü?

Balkanlar’daki sorunlar Bükreş Antlaşması ile çözülmüştür. Bu antlaşma, 10 Ağustos 1913 tarihinde imzalanmış ve Balkan Savaşları sonrasında Balkan devletleri arasında yapılan bir anlaşmadır. Bükreş Antlaşması ile toprak paylaşımı ve sınırlar belirlenmiştir.

Güney Cephesi’nden sonra Balkanlar’daki sorunlar, Londra Antlaşması ile çözülmüştür.

Hangi Antlaşma İle Osmanlı İmparatorluğu’nun Toprakları Paylaşıldı?

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları Sèvres Antlaşması ile paylaşılmıştır. Bu antlaşma, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmasını öngörmüştür. Ancak Sèvres Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı ile reddedilmiş ve yerine Lozan Antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları, I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Sevr Antlaşması ile paylaşılmıştır.

Güney Cephesinden Sonra Hangi Antlaşma İle İtalya’nın Sınırları Belirlendi?

İtalya’nın sınırları Rapallo Antlaşması ile belirlenmiştir. Bu antlaşma, 12 Kasım 1920 tarihinde imzalanmış ve I. Dünya Savaşı sonrasında İtalya ile diğer devletler arasında yapılan bir anlaşmadır. Rapallo Antlaşması ile İtalya’nın sınırları ve bazı toprak talepleri karara bağlanmıştır.

Güney Cephesinden Sonra İtalya’nın Sınırları

1. I. Dünya Savaşı sonrasında, Güney Cephesi’nin sona ermesiyle birlikte İtalya’nın sınırları yeni bir antlaşma ile belirlendi.

2. Bu antlaşma, 10 Eylül 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı’nda imzalanan Saint-Germain Antlaşması’dır.

3. Saint-Germain Antlaşması ile İtalya’nın sınırları, özellikle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda şekillendi. Bu antlaşma ile İtalya, Trentino, Güney Tirol, Trieste ve Istria gibi bölgeleri topraklarına kattı.